Start Seite
AUF

© 11.2000. by LUKA

Ribnjak  [iprage

U prolje}e 1997. god. po~eli smo uzgojem ribe u iznajmljenom ribnjaku. Od 1999. god. raspola`emo vlastitim, u na{em preduze}u projektovanim i u vlastitoj re`iji izgradjenim modernim ribnjakom, koji obuhvata kompletan proces uzgoja ribe, po~ev{i od uzdr`avanja mati~nog jata, mrijestili{ta, uzgoja mladji, pa sve do uzgoja konzumne ribe. 

 U komercijalne svrhe   uzgajamo kalifornijsku pastrmku. Kontrole kvaliteta vode i konzumne ribe sprovode se od strane auturizovanih instituta redovno i kontinuisano. 

Do nedavno smo bili jedini privredni subjekat u dolini rijeke Crkvenice.

Osim toga uzgajamo poto~nu pastrmku, ne u komercijalnu svrhu, nego zbog oplemenjivanja regionalnih voda.