STRANICA SA PLANOVIMA JE TRENUTNO U IZRADI I BICE  U  NAJSKORIJE VRIJEME OBJAVLJENA

PLANOVI

VRBANJA

Projekat Vrbanja nalazi se u fazi odobravanja. Kompletna projektna dokumentacija je pripremljena i prilo`ena molbi za izdavanje dozvole za gradnju. Planirano je postoje}i objekat sru{iti i na njegovom mjestu sagraditi novi  vi{ekatni poslovno-stambeni objekat, u kojem }e i dalje ostati sjedi{te preduze}a. Postoje}i stambeno-poslovni objekat sagradjen je po~etkom 60-tih godina i slu`io je:

- do 1990. god. kao sjedi{te porodi~nog obrta

- od 1990.  do  1999. god.  kao  sjedi{te   PPP LUKA p.o,

-  od 01.01.2000. god. sjedi{te transformisanog dru{tva “LUKA” A.D.

Raskr{}e puteva, na kojem se objekat nalazi mje{tani ve} desetinama godina zovu

 “KOD LUKE”

nazad

© 11.2000. by LUKA