© 11.2000. by LUKA

NBS LOS C - Theisstalbrücke

Na trasi  BRZA PRUGA  (ICE Neubaustrecke) Keoln - Frankfurt  izvodili smo (izmedju ostalih) radove na dionici LOS C i  to  {alung i beton.

Kod ovog projekta  radi se o mostu THEISSTALBRUECKE, koji je 484 m duga~ak i do 57 m  visok. U periodu od 8 mjeseci, april - decembar 1999.god., izveli smo 27.000 kvadratnih metara {alunga i ugradili 5.200 kubnih metara betona.

Nosilac posla na ovoj dionici pruge bila je firma  Dyckerhoff und Widmann AG, Predstavni{tvo  Koblenz.

nazad