KOZARAC - PRIJEDOR 

THW

Radove izvodimo  u okviru ugovora sa njema~kim THW-om u sklopu izgradnje na sjevero-istoku Bosne i Hercegovine. Kod ovog projekta radi se o renoviranju, saniranju i novoizgradnji porodi~nih, u ratu o{te}enih ili uni{tenih ku}a.

THW dostavlja za izgradnju potreban materijal, a mi izvodimo kompletne zanatske radove po sistemu  KLJU^  U  RUKE. Na{a, na projektima u SR Njema~koj ste~ena, znanja i iskustva omogu}uju nam uspje{nu izvedbu radova kako u pogledu ugovorenih termina tako i u pogledu tra`enog kvaliteta.

© 11.2000. by LUKA

nazad